Logo Hekopener1.nl

Privay Policy

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Hekopener.nl, dan kunt u deze richten aan:

Superjack Europe B.V.
Graaf Willemlaan 42
1181 EH Amstelveen
tel: 020 – 4899 459

of per e-mail: info@hekopener.nl

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • naam
  • bedrijfsgegevens
  • e-mailadres
  • IBAN
  • NAW-gegevens
  • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
  • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres,identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website

Doeleinden

Hekopener.nl verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing.
Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt.
Indien u klant bent of wordt bij hekopener.nl hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie.
Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van hekopener.nl
Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Hekopener.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of
project uit te voeren. hekopener.nl zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens
indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is. Wanneer wij uw gegevens aan
een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en Cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden.
Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen,
die aansluiten bij uw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren.
Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen
op de verschillende websites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn. Mede voor het combineren en verzamelen van persoonsgegevens
gebruiken wij cookies.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is
en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. uitgezonderd hiervan zijn
de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als betrokkene hebt u het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
Mocht u van dit recht gebruik willen maken dan kunt u uw verzoek richten aan Superjack Europe B.V.,
Graaf Willemlaan 42, 1181 EH Amstelveen, tel: 020 – 4899 459 of per e-mail: info@hekopener.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht
in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Wij zijn u graag van dienst! Tel: +31-(0)20-4899.459. Email: info@hekopener.n